Вашата фирма трябва да присъства в LinkedIn, ако…

99.8% от бизнеса в България е в групата малък и среден бизнес. В него работят 76% от служителите.

Общо взето, на него се крепи икономиката на страната, колкото и лошо да е състоянието ѝ в момента.

Оценки за 2011 г., базирани на данните за периода 2005-2009 г. от базата данни „Структурна бизнес статистика“ (Евростат). Оценките са направени от Cambridge Econometrics. Данните обхващат „бизнес икономиката“, която включва промишлеността, строителството, търговията и услугите (NACE Rev. 2, раздели B-J, L, M и N). Те не обхващат предприятията в селското, горското и рибното стопанство или предимно непазарните услуги, като образование и здравеопазване. Предимството да се използват данни на Евростат е, че статистическите данни от различни държави са хармонизирани и съпоставими между отделните държави. Недостатъкът е, че за някои държави тези данни може да се различават от публикуваните от националните органи данни.
Оценки за 2011 г., базирани на данните за периода 2005-2009 г. от базата данни „Структурна бизнес статистика“ (Евростат).

За да се задържи в играта един малък или среден бизнес или стартъп, той трябва да се характеризира с находчивост, инициативност, креативност, професионализъм. Да се бори!

За българския бизнес част от креативните похвати е присъствието в професионалната социална мрежа LinkedIn.

Тъй като работя основно с малки и средни бизнеси по изработката на техните сайтове, поддържането им, фейсбук присъствието им, създаването на уникално SEO съдържание и пр., реших да подготвя списък от причини тези групи фирми да присъстват и в LinkedIn.

1. Вашата фирма трябва да присъства в LinkedIn, ако управлявате 1-50 човека

Компаниите, които имат профили в LinkedIn са категоризирани по различни признаци, един от които е размерът им. Ако вашият бизнес е малък или среден, вие може да се отбележите в LinkedIn в една от следните две категории: 1-10 служители или 11-50 служители. Не е изненадващо, че в първата категория има най-много на брой фирми на световно ниво! – 854 000 на брой.

Ако си мислите сега, че няма начин при толкова много фирми вашата да бъде открита, което обезсмисля създаването и поддържането на LinkedIn профил, грешите. Потребителите в социалната мрежа имат възможност да използват комбинирано търсене по ключова дума + локация + индустрия + размер на компанията + други. Така вашата фирма може да бъде открита в LinkedIn.

2. Вашата фирма трябва да присъства в LinkedIn, ако имате нещо за казване

„Естествената“ реакция на всеки бизнес, независимо от кога съществува (дали е нов или отдавна е на пазара), е да създаде „задължителните“ профили във facebook и по-рядко в twitter и google+. Тези неща са важни – изобщо не го оспорвам. Но приемете, че и присъствието в социалната мрежа LinkedIn е нещо, от което ще спечелите!

В LinkedIn може да споделяте съдържание, да пишете статуси и съобщения от името на фирмата – платформата го позволява.

Съдържанието може да е:

  • линк към уебсайт (например ваши статии, фирмен блог, новини в сайта ви);
  • снимки (от официални събития, на продукти, от фирмени празници);
  • клип в youtube (за представяне на продукт, обръщение към клиентите/партньорите ви, поздрав).

След като веднъж споделите нещо, то ще бъде публикувано на стената (feed) на вашия фирмен профил и на стените на членовете на LinkedIn, които следят компания ви.

Важно е да знаете, че също като много други социални платформи, потребителите на LinkedIn  и самата мрежа не толерират спама. Не затрупвайте последователите си с прекалено, агресивно рекламно съдържание – бързо ще ги загубите.

3. Вашата фирма трябва да присъства в LinkedIn, ако предлагате работа

LinkedIn е социална ПРОФЕСИОНАЛНА мрежа за професионалисти, които в даден момент може да търсят и/или да предлагат работа. Ето защо, удачно е да използвате платформата за публикуване на нови работни места, независимо дали става въпрос за работа на пълен работен ден, за консултантски услуги или за фрийлансъри за конкретен проект.

Публикуването на информация за свободните работни места в LinkedIn ще ви струва 295$ за период от 30 дни. Обявените позиции ще се показват в резултатите от търсенето, но и ще стоят в секция „Кариери” в профила на вашата компания в LinkedIn.

4. Вашата фирма трябва да присъства в LinkedIn, ако търсите съвет, помощ, препоръка

Това се отнася не само за фирмените, но и за личните профили в LinkedIn. Мрежата е ценен ресурс за хора, които търсят съвети и подкрепа в техните професионални начинания.

Преди да направите фирмен профил, потърсете фирмени страници на подобни бизнеси, за да видите как бива управлявано тяхното съдържание и как провеждат директни разговори (комуникацията). Разберете какъв тип съдържание е добре да споделяте – блог постове, фирмени новини или… секси снимки.

Ако имате личен профил в LinkedIn, намерете общности, които говорят за вашата сфера на дейност. Поискайте съвет от потребителите там как да стартирате профила на компанията ви, на какво съдържание е добре да заложите, какви според тях са най-добрите практики.

5. Вашата фирма трябва да присъства в LinkedIn, ако… не е фирма

Имате благотворителна организация или организация с нестопанска цел? Вие определено трябва да сте в професионалната мрежа LinkedIn! Всъщност, вие може да извлечете повече ползи, отколкото „обикновените“ фирми.

Като организация за благотворителност или други идеални цели, вие може да създадете е LinkedIn страница или група или и двете. Просто трябва да прецените в каква платформа искате да инвестирате усилията и времето си.

Във фирмените страници може да споделяте информация, статуси, събития, обяви за работа, касаещи организацията. Но в LinkedIn-групите могат да се поддържат по-богати дискусии и ангажираност, въпреки че при тях се изисква модериране и управление на посоката, в която се развива групата.

И в двата случая – и при LinkedIn-страница, и при LinkedIn-група – трябва да сте дейни, активни, смислени – така ще докажете, че вашата организация с нестопанска или благотворителна цел наистина съществува, извършва дейност и, евентуално, е полезна за даден кръг хора (в зависимост от дейността ѝ).

Като заключение искам да направя един извод: независимо дали ще присъствате в LinkedIn с личен или фирмен профил, вие трябва да изградите професионалната си мрежа, в която да показвате умения и опит. Те ще са тези, които могат да ви донесат „слава и пари“, ако бъдат високо оценени. Постарайте се! И успех в LinkedIn!