Луната

Червено око от небето следи
вълни безразборно разпенени.
Пясъкът ситен под Луната блести
със безброй песъчинки сатенени.

Спокойно безвремие и малко тъга
Луната разпръсква от себе си.
Нежна загадъчност проблясва в мига,
а после – тъмна лудост процежда се.