Вечно щастие

Вечното щастие бяга от нас.

Има го временно, крехко.

Сега сме щастливи, но само за час –

сякаш на заем е взето.

Вечно щастие няма, нали?

Има безброй въртележки,

носят, въртят милиарди съдби,

и любов, и грешки човешки…

Вечно приятелство има… Дали?

Има – от опит го зная.

Рушат се планети, нерви, скали,

но приятелство има до края.

Вечни проблеми няма, нали?

Никой проблем не е вечен.

Има тревоги, добри, лоши дни,

но вчера е вече далече.

Вечно доверие няма, нали?

Но грешки човеците правят.

И да простиш е човешко… Дали?

Аз искам да знам да прощавам.