Но защо ми е нов сайт?

Днес почти няма фирма, която да няма уебсайт. Похвално! Бизнесът се е развил до такова ниво, че всички предлагат онлайн това, което продават (продукти или услуги), защото всички търсят онлайн това, което искат да купят. На практика се получава така, че равнината, в която се срещат търсенето и предлагането, все по-често вече не е физическото пространство, а уеб пространството.

Колко обаче тези сайтове са полезни на потребителите и на потенциалните ви клиенти?

Изключително много сайтове са морално остарели – тези сайтове не се поддържат от никой, вследствие на което информацията в тях е стара. Остаряла е информацията в сайта, когато не са добавени новите продукти на фирмата (най-често, когато фирмата не може да прави това без помощта на разработчика), няма въведени нови цени, модул „новини” или дори представянето на фирмата не са актуални към днешна дата.

А какво всъщност търсят всички, които посещават корпоративни сайтове? Посетителите търсят актуална информация, искат, преди да отидат в магазина, да са си избрали какво да купят и колко ще им струва тази покупка, след като са видели цената, и, не на последно място, искат да извършат покупката си, без да стават от стола. Времето е пари, нали?

Нека да се замислим сериозно: каква част от сайтовете в уеб пространството предлагат подобно съдържание и функционалност?

На този въпрос може да отговорим само с две думи: много малко! Понякога има много малко информация за продуктите, понякога няма цени, понякога няма снимки… Друг проблем е, че структурата на много сайтове е толкова нелогична и „непрактична”, че продуктовите каталози в тях е трудно да бъдат открити.

Когато фирмата не може да администрира сама сайта си – да актуализира съдържанието и да добавя нови продукти, без да се обърне за това към фирмата-разработчик – информацията в голяма част от сайтовете не е актуална. Това е причина все по-често да се предлага изработката на уебсайт със система за управление на съдържанието (още административен панел, административна система, cms). Уебсайтове с такива системи се обновяват много лесно и в голямата си част са актуални, защото фирмата, която се представя в сайта, напълно самостоятелно прави корекции по текстовете, продуктите, новините си.

Има какво да се каже и за уебдизайна. Някои дизайнери в немалко случаи влагат повече умения, отколкото е необходимо, и в резултат на това потребителят не запомня много от сайта, освен това, че не му е харесал… или дори го е стреснал. В стремежа си да направят присъствието си в интернет с атрактивна визия много фирми се спират на объркани и претрупани решения. Но посетителите и клиентите не търсят това – един такъв сайт не носи полезна информация, дори и да има такава в страниците му. Защото от несъобразения дизайн се получава по-скоро объркване, отколкото ползи. Ползи няма нито за потенциалните клиенти, нито за фирмата, която се опитва да продава.

Всички тези проблеми се срещат отчасти или заедно (за съжаление!) в множество корпоративни сайтове. Много мениджъри обаче, поради липса на време или на финанси, не предприемат редизайн или дори изработката на нов фирмен сайт. Това е много обширна тема и за всеки сайт трябва индивидуално да се подходи при подобен анализ.

По-често срещаната причина за това, фирмите да не правят нов сайт, е невъзможността да заделят бюджет за изготвянето на такъв, особено в условията на световна финансова и икономическа криза. Но, за да има една фирма нов сайт, не са необходими огромни инвестиции. В сегашната сложна икономическа обстановка фирмите, които предлагат изработка на уебсайтове, все по-често се опитват да помагат на бизнеса и клиентите си – разсрочено плащане, готови модули, които могат за малка сума да се адаптират към всеки бизнес, поетапна изработка на сайта. Това дава на всяка компания възможността да има професионален уебсайт (а не някой „гаражен” продукт), без това да се отразява осезаемо на бюджета й.

Най-важният въпрос, който трябва да си зададе всеки един мениджър и/или собственик е: „Докога нашите клиенти ще се примиряват с оправданията ни за „стария“ ни корпоративен сайт?“ Е, Вие можете ли да отговорите?