За другите ли да живея?

Моля не ме съдете – аз съм просто човек.

Всичко, което искам е да бъда щастлива…

Искам, когато някой ден си правя равносметка,

да знам, че съм правила правилни избори.

Всеки трябва да се бори за щастието си –

не искам да бягам от себе си.

Ако не направя опит да бъда доволна

от живота си –

това ще е бягство от мен самата.

Ще бъда победена от себе си.

Някой ден няма да се позная –

ще видя жена, която досега не съм срещала.

И, струва ми се, че няма да харесам тази жена –

тя ще е слаба, ще е изчерпана, празна.

– Заради….?

– Заради другите…