Трима (семейно)

Чайка, пясък и море безумно,

милиарди песъчинки и вълни,

две ръце, които се разделят трудно,

думи, сгушени във две души.

Мъничка ръчичка в мойта длан

с обич ми подава дъщеря ми.

За живота си тя няма още план,

но вечно ще вилнее във света ми.

В другата ръка с любов притискам

пръсти силни на мъжа любим.

Слънчеви лъчи, море… И искам

вечно тази топлина да съхраним.