От любов се правят много грешки…

От любов се правят много грешки.

Повече, отколкото от глупост.

Повече, отколкото от нетърпение.

Повечето – необятно тежки.

От обида се изплакват много сълзи.

Повече, отколкото от болка.

Повече, отколкото от радост.

Повечето – не пресъхват бързо.

Със мълчание се казват много думи.

Повече, отколкото със вик.

Повече, отколкото в писмо.

Повечето – огнени куршуми.