Зайко в снега

Зайо Байо дългоух

има си кожух от пух,

има топли ръкавички

и ушанки на ушички.

И с ботушки топли стъпва.

Но се зиме рано мръква –

крачи Зайо с бързи крачки,

че замръзнаха мустачки.

Сутрин Зайо се протяга

и за ден студен се стяга.

Но навън с лъчи горещи

Слънчо пролетен го среща.