Морето е гладно

Морето е гладно – изяжда луната –

поглъща я лакомо сутрин след сутрин.

Морските капки са гладни за вятър,

за бряг, златен пясък, скали и пробуждане.

Със синьо достойнство морето облива

случайните мисли на чистите хора.

Зелените тонове в изумрудени криви

пазят во веки паметта на героите.

Морето е гладно – поглъща история,

поглъща надежди, процеси, илюзии…

Водата създава живота в просторите –

простори с надежди, процеси, илюзии…