10-те заповеди на писателите

Снимка: museumvt.com
Снимка: museumvt.com

Днес попаднах на един много хубав текст – статия, публикувана във вестник „Гайда“ през далечната 1866 г.

Неин автор е Петко Р. Славейков и е озаглавена „10-те заповеди на писателите„. Тъй като, както знаете, и аз донякъде се изживявам като писател (особено за пред майка ми), позволявам си да копи-пейстна този текст тук – в моя блог за копирайтинг.

Когато пишете, тряба да имате пред очи следующите правила:

1) Да сте кратки, защото е векът на телеграфите и на стенографите.

2) Да сте определени; сиреч да не описувате за един предмет, без да го посочвате, че е този той.

3) Да излагате събитията безискуствено и безпристрастно.

4) Да отбягвате от предисловието и да ся вглъбвате отведнъж в предмета, както добрийт плувец в студената вода.

5) Когато пишете някоя фраза, която имате за изключителто добра, теглете под нея пръчка. Извънредното явлни привлича вниманието на всички.

6) Да бъдете кратки, сиреч да сяя уверявате по-напред, че наистина имате в ума си някоя идея и тогаз да я излагате в късо.

7) Когато статиит ви или изложенията ви са пълни, отсечете от тях всичко излишно говорение; защото не е в многото хубавото, но в хубавото многото.

8) Да правите периодите си къси. Лаконизмът е язикът на господарите и на големите мъжйе.

9) Да отбягвате от всякой язик накамарен, претоварен и прпълнен. Най-простий е най-добър.

10) Да пишете така, щото лесно да ся прочита. Иерографическийт язик е самийт, който е намерил верни читатели.

Харесаха ли ви 10-те правила на Славейков. Аз ги четох поне 4 пъти досега – изказът е уникален!

Източник на цитирания текст: slovo.bg

1 comment

  1. Laika.bg

    Страхотно!

Comments are closed.