Мръсно сиво

Небето сипе мръсните си сълзи –

градът потъна в локви и чадъри…

Студено е и мрачно, хора бързат

на сухо да се приютят…

Потропва дъжд в стъклата на колите,

изнервени шофьори нервно пъплят,

забравили красивото, мечтите,

с които днес са се събудили…

Градът е сив и хаотично мрачен,

под сиви облаци със сивкави очи.

И сиви хора сиви мисли влачат,

търсещи в небето слънцето…