Как се съкращават правилно мерни единици и някои думи

Уводът ми ще е кратък, за да бъде този пост с максимален КПД.

Край на увода.

Съкращаване на мерни единици БЕЗ точка и С интервал между тях и цифрата

кг – килограм (kg)

г – грам (g)

мг – милиграм (mg)

м – метър (m)

см – сантиметър (cm)

км – километър (km)

мм – милиметър  (mm)

л – литър (l)

мл – милилитър (ml)

т – тон (t)

км/ч – километра в час (km/h)

м/сек – метра в секунда (m/s)

см2 – квадратен сантиметър

м2 – квадратен метър

км2 – квадратен километър

см3 – кубичен сантиметър

а – ар

дка – декар

ха – хектар

ч – час

мин – минута (min)

сек – секунда (s)

Когато с час, минута, секунда е означен точно определен момент от денонощието, след съкращенията се поставя точка.

Пр.: Представлението започва в 19:00 ч.

Съкращаване на мерни единици С точка и С интервал между тях и цифрата

г./год. – година

в. – век

лв. – лев

ст. – стотинка

млн. – милион

млрд. – милиард

хил. – хиляди

Съкращаване на думи С точка и С интервал след тях

тел. – телефон

стр. – страница

т. – том

вж. – виж

вкл. – включително

вм. – вместо

заб. – забележка

гр. – град

с. – село

Съкращаване на думи С точка и БЕЗ интервал между тях и С интервал след тях

т.г. – тази година

и т.н. – и така нататък

т.е. – тоест

б.пр. – бележка на преводача

бел.ред. – бележка на редактора

т.нар. – така наречен

Ще бъде полезно за всички да коментирате и/или да допълвате в коментарите.

Ако тази статия ви е харесала и мислите, че е полезна, ще се радвам да я споделите.