Перспективи

Ако направиш крачка встрани,
всъщност изобщо няма да паднеш,
защото по коловоз вървиш,
а не над пропаст грамадна.

Ако направиш крачка встрани,
малко ще позалитнеш,
може малко да се изкаляш,
но скоро пак ще подсвиркваш.

Ако направиш крачка встрани,
нещо ново ще видиш –
от друго място, логично,
погледът другаде стига.

Ако направиш крачка встрани,
някого може да срещнеш –
някой, също стъпил встрани,
мечтаейки тебе да срещне.