Любов

Една дъга ми трябва – нищо друго –
и облак бял в единия ѝ край,
и хлъзгава русалка, развълнувано
да търси Слънцето в соления безкрай.

Една мечта ми трябва – тук, на стола,
гигантски паяк шал да ми плете,
и куче с три глави – до мен, във хола,
поезия на глас да ми чете.

Една Вселена ми е нужна – но огромна –
да побере каляска с еднорог,
и люспест дракон да разхождам гордо.
Дори да ходя на обувки с тънък ток!

Една загадка търся – да се чудя
(да знаеш всичко е безкрайно скучно!)
в корема как се гонят пеперуди,
когато най-голямата магия ми се случи.